• Carglass® Eesti teated ja uudised

Carglass® Kindlustus kampaania – 2 kuud tasuta uutele klientidele kingituseks!

30 november, 2023

Carglass® Kindlustus – turvatunne Sinu teekonnal, proovige nüüd 2 kuud tasuta!

Liigu muretult, sest Carglass® Kindlustus tagab ööpäevaringse autoabi ja kindlustunde ootamatute klaasikahju kulude eest!

Kampaania eesmärk on pakkuda 7-20-aastaste sõidukite omanikele võimalust tutvuda uuendusliku Carglass® kindlustuslahendusega. See võimaldab klientidel maandada just need riskid, mis sõiduki pikemaajalisel omamisel kõige sagedamini esile kerkivad, pakkudes kindlustuskaitset nii klaasikahjude kui ka vältimatute autoabivajaduste korral!

Carglass® Kindlustus

Kampaania tingimused:

 • Kampaania periood: 1.12.2023 – 29.02.2024.
 • Kampaania korraldaja on Windrox OÜ (Carglass® Eesti), Akadeemia tee 47, Tallinn. (edaspidi Korraldaja).
 • Kampaania kehtib tavakasutuses olevatele sõidu- ja pakiautodele, mille vanus on 7-20 aastat ja mis ei ole eelnevalt Carglass® Kindlustusega kindlustatud.
 • 2 kuud tasuta kindlustust kehtib tingimusel, et sõiduk on Carglass® esinduses ette näidatud.
 • Kindlustatava sõiduki klaasid peavad kindlustamise hetkel olema terved (kui esineb täkkeid siis tuleb need enne kindlustamist parandada).
 • Kampaaniapoliise ei sõlmita sõidukitele mille esi-, taga- ja/või salongiklaasidel on täke või mõra.
 • Kindlustusvõtjaks on kampaanias osalev klient, kes on märgitud kindlustatava sõiduki registreerimistunnistusele.
 • Kindlustusandja on If P&C Insurance AS (edaspidi If).
 • Sõidukikindlustuse lepingu osaks on If-i „Sõidukikindlustuse tingimused TK-20231“ ja „Kindlustuse üldtingimused TG-20211“.
 • Enne kindlustuse sõlmimist tutvuge palun kindlustustingimustega! Vajadusel konsulteerige If-i või Korraldajaga!
 • Sõidukikindlustuse esimese kahe kuu makse tasub Korraldaja kindlustusvõtja eest. Pärast kahe kuu möödumist tasub kindlustusmakseid kindlustusvõtja. Soovi korral võib kindlustusvõtja kindlustuslepingu lõpetada, teatades sellest If-i meili teel.
 • Kui kindlustusleping lõpetatakse esimese 2 kuu jooksul, tagastab If kindlustusmakse osa Korraldajale.
 • Korraldajal on õigus muuta kampaania kestvuse jooksul kampaania tingimusi või lõpetada see etteteatamata ja ennetähtaegselt, teatades sellest oma kodulehel.
 • Lisainformatsiooni saamiseks ning pretensioonide esitamiseks palume kirjalikult pöörduda Korraldaja poole, meiliaadressil: info@carglass.ee.
 • Kõigis käesolevates tingimustes mittereguleeritud küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatust.
 • Kampaanias ei osale Windrox OÜ (Carglass® Eesti) töötajad.

 

          Lisainfo: Carglass® Kindlustus (carglass.ee)

          If Kindlustus: ööpäevane kindlustustelefon: 777 1211; meiliaadress: info@if.ee

 


Carglass® Kindlustus