• Juriidilised märkused

Juriidilised märkused


Selle veebilehekülje kasutamisel kohalduvad sinule käesolevad üldtingimused sõltumata sellest, kas oled klõpsanud veebilehel olevat linki “Üldtingimused”. Sinu tähelepanu on veebilehel nendele linkidele juhitud, mistõttu loeme, et sa pidanuksid nimetatud üldtingimusi tähele panema ja nendega tutvuma.

Teenuse osutamise leping

Carglass® Eesti poolt pakutavatele sõidukiklaasi parandus- ja vahetusteenustele kohaldatavad lepingutingimused on järgmised:

  1. Me teostame, tuginedes käesoleva lepingu punktidele, sõidukiklaasi parandus- ja/või vahetustöid.
  2. Leping on sõlmitud sinu kui sõiduki valdaja ja meie vahel.
  3. Sa võtad omal vabal tahtel enesele kohustuse sinu või sinu esindaja poolt tellitud teenuste eest tasuda meile sinule esitatud arve alusel.
  4. Kui sul on kaskokindlustus, võid olla kohustatud tasuma omavastutusosa. Omavastutuse täpse ulatuse sätestab sinu kindlustuspoliis. Kui sa pole omavastutuse summat meile juba tasunud, tuleb see tasuda hiljemalt sõidukiklaasi paranduse või vahetamise valmimise hetkeks, kui me pole teistmoodi kokku leppinud.
  5. Kui sinu kindlustusselts keeldub mis tahes põhjusel meie poolt sulle osutatud teenuse ja/või kauba eest maksmast, kaasaarvatud juhul, kui oleme sind kindlustusseltsi nimel teavitanud, et kindlustusselts hüvitab sinu nõude, jääb meie poolt esitatud arvete tasumise kohustus sinu kanda.
  6. Kuni ei ole teistmoodi ja üheselt äratuntavalt kokku lepitud, on maksevormiks ettemaks. Kuni oma kohustuse täieliku ja kohase täitmiseni ei ole sa omandanud õigusi teenusele ja/või kaubale.
  7. Me püüame alati tagada kliendi rahulolu. Kui sul on pretensioone ja soovid esitada kaebust meie teenuse kohta, helista palun numbril 6 142 115 või kirjuta klienditeenindusele aadressil: Windrox OÜ, Akadeemia tee 47, 13520, Tallinn või saada meil: info@carglass.ee
  8. Sa kinnitad, et sinu sõiduk on enne meie poolt mistahes tööde ettevõtmist sinuga koos üle kontrollitud ja töökaardil näidatud vigastused vastavad tegelikkusele.

Intellektuaalne omand

Allpool kujutatud kaubamärgid kuuluvad firmale Belron Hungary Kft., Zug Branch ja on litsentseeritud osaühingule Windrox.

          

Kõik käesoleva veebilehe intellektuaalse omandi õigused, kaasa arvatud autoriõigus ja kaubamärgid, on reserveeritud ning ilma intellektuaalse omandi omaniku eelneva kirjaliku nõusolekuta on mis tahes kaubamärgi või muu intellektuaalse omandi reprodutseerimine või kasutamine keelatud. Nõndasamuti on ilma meie kirjaliku nõusolekuta keelatud sellele veebisaidile linkimine.

Kõnede salvestamine

Osana meie kvaliteedikontrollist salvestame mõningaid telefonikõnesid, mille osapooleks on meie töötaja. See on vajalik, et vastata sinu teenindusootustele ja tagada parim teeninduskvaliteet ning olla võimelised seda kontrollima.

Üldine

Käesolevad üldtingimused tuginevad Eesti õigusel.