• Privaatsuseeskirjad

Privaatsuseeskirjad


Meie teenuseid kasutades või veebilehte külastades nõustud järgmisega:

1. Andmeturve:

Palun arvesta meie turvalisust kinnitava avalduse tingimustega

2. Suhtlus Sinuga:

  • Iga kord, kui sa meie teenust kasutad, võime me saata sulle meili, SMS-sõnumi või helistada sulle tellimuse kinnitamiseks ja soovitud kaupadega või teenustega seotud küsimustes läbirääkimiseks. Meie teenust kasutades oleme sinuga kokku leppinud, et oled omal vabal tahtel teinud tahteavalduse, millega lubad oma isikuandmeid töödelda (edaspidi nõusolek). Oled andnud nõusoleku töödelda andmeid mahus, moel ja määral, mis on kirjeldatud allpool. Sinu nõusolek ei ole kirjalik üksnes seetõttu, et vorminõude järgmine ei ole andmetöötluse erilise viisi tõttu võimalik. Jätame enesele õiguse saata sulle aeg-ajalt e-kirju meie veebilehte, tooteid ja teenuseid puudutavate ja meie arvates oluliste uudistega. Sinul on võõrandamatu õigus millisel iganes ajahetkel tasuta ja ilma põhjendamiseta keelata sind käsitlevate andmete töötlemine järgides vastavates sõnumites toodud juhiseid või võttes ühendust meie töötajaga, kelle kontaktteave on toodud allpool.
  • Osana meie kvaliteedikontrollist salvestame mõningaid telefonikõnesid, mille osapooleks on meie töötaja. See on vajalik, et vastata sinu teenindusootustele ja tagada parim teeninduskvaliteet ning olla võimelised seda kontrollima.
  • Me võime kasutada sinu isiklikku teavet, et saata sulle meili, SMS-i või telefoni teel teenuseid puudutavat müügireklaami, mis võiks meie arvates sind huvitada. Neist teatistest on sul õigus millisel iganes ajahetkel tasuta ja ilma põhjendamata keelduda, järgides vastavates sõnumites toodud juhiseid või võttes ühendust meie töötajaga, kelle kontaktteave on toodud allpool.

3. Jagatud teave:

Sellel veebilehel kogutud teave kuulub ainult meile. Me ei müü, rendi ega avalda muul moel sinu isiklikku teavet kolmandatele osapooltele ilma sinu nõusolekuta, välja arvatud järgnevatel juhtudel:

  • See veebileht kasutab külastajate käitumisandmeid koguvat tarkvara Speed-Trap. Neid andmeid kogutakse anonüümseks muudetult ja kasutatakse turunduse ning optimeerimise huvides. Kõikide külastajate andmed salvestatakse kasutusprofiili koostamiseks, kasutades selleks anonüümset kasutaja ID-d. Sel eesmärgil võidakse andmete salvestamiseks kasutada küpsiseid, kuid ainult anonüümsel kujul. Kogutud andmeid ei kasutata külastajate tuvastamiseks ja seda ei seostada mis tahes isikliku teabega.
  • Me avaldame sinu isiklikku teavet selleks volitatud kolmandale osapoolele üksnes seadusega ettenähtud juhtudel.
  • Me võime palgata muid firmasid meile teenuseid osutama, sealhulgas näiteks krediitkaardimaksete töötlemine. Nendel firmadel on ligipääs sinu isiklikule teabele ulatuses, mis on vajalik nende tööülesande täitmiseks ja mitte mingil muul eesmärgil. Nad on seotud konfidentsiaalsuslepinguga mitte avaldada mis tahes teavet muudel eesmärkidel.
  • Me võime edastada oma klientide andmebaasi selles sisalduva isikliku teabega kolmandale osapoolele, kes omandab meie ettevõtte või veebilehe teenuse aktsiapaki või kontrollpaki liitumise, omandamise, reorganiseerimise teel või muul, üksnes seadusega ettenähtud moel.

4. Lingid:

Meie veebileht sisaldab linke muudele veebilehtedele. Palun arvesta, et me pole vastutavad muude veebilehtede privaatsuskäitumise eest ning soovitame lugeda iga külastatava, isiklikku teavet koguva veebilehe privaatsuseeskirju.

5. Küpsised:

Küpsis on tärkidentifikaator, mille me salvestame sinu kõvakettale läbi veebibrauseri, millega sa meie veebilehte külastad. See võimaldab meie süsteemil sind tuvastada, kui taaskülastate meie veebilehti ja seeläbi parendada sinule osutatavat teenust. Küpsiseid võidakse kasutada ka meie veebilehe kõige sagedamini külastatavaid osasid puudutava teabe kogumiseks. Seda liiklusinfot saab kasutada meie veebilehe sisu täiustamiseks ja selle kasutamise lihtsustamiseks. Kui soovid meie küpsiseid hüljata, saad oma brauseri vastavalt konfigureerida.

6. Sinu isikliku teabe kustutamine:

Me ei saa kustutada sinu isiklikku teavet sisaldavat kontot 6 aasta vältel pärast viimast interaktsiooni meiega (selleks võib olla müügitehing või muu meievaheline suhtlus nõustajate või veebisaidi vahendusel). Seda seetõttu, et me võime vajada ligipääsu ajalooandmetele regulatiivsetel eesmärkidel ja äriaruannete huvides.

7. Küsimused:

Kui sul on küsimusi selle privaatsuseeskirja või sinu isikliku teabe kasutamise kohta või kui soovid, et lõpetaksime sinu teabe kasutamise mis tahes moel, palun kirjuta aadressil: info@carglass.ee

8. Selle poliisi muudatused:

Kui me otsustame käesolevat privaatsuseeskirju muuta, postitame me tehtud muudatused sellele leheküljele, nii et oled alati teadlikud, millist teavet me kogume, kuidas me seda kasutame ja millistel tingimustel me seda avaldame.