• Turvalisus

Turvalisus


Me arvestame asjaoluga, et kogu meie töödeldava isikliku teabe kaitsmine on väga oluline ja vastutusrikas. Oma tegevuses juhindume isikuandmete kaitse seadusest.

Me rakendame andmete kaitseks selle valdkonna üldtunnustatud standarditele vastavaid ettevaatusabinõusid, et tõkestada isiklikule teabele volitamata ligipääsu, selle kasutamist, avaldamist, muutmist või kaotsiminekut.

Ometigi ei paku ükski turvatehnika 100%-list tõhusust. Isikliku teabe saatmisega üle arvutivõrgu kaasneb alati mõningane turvarisk. Seetõttu ei saa me garanteerida täielikku isikliku teabe turvalisust osas, mis ei sõltu meist.