• Kuidas kujuneb klaasiparanduse hind?

    Eelistame parandada sinu auto esiklaasi, kuna see on palju keskkonna sõbralikum.

Carglass® hinnad


Eelistame parandada sinu auto esiklaasi, kuna see on palju keskkonnasõbralikum. Klaasitöö hind sõltub kolmest asjaolust:

  • Klaasil olevast vigastuse ulatusest. Kas väike täke või suurem mõra?
  • Milline klaas on vigastada saanud?
  • Kindlustuse ja kindlustuslepingu järgse omavastutuse olemasolust.

Kasutades Carglass® teenust ja edastades meile klaasitöö teostamise soovi ei ole sul vaja täiendavalt kindlustusse pöörduda. Meie ise suhtleme kindlustusega, et klaasitöö saaks tehtud parimal moel.

Teata klaasikahjust


Kui soovid meie juures klaasitöid teostada, siis saame sind aidata ka kahjuteate edastamisel kindlustusele. Piisab sellest, kui märgid teates kahjujuhtumi toimumise päeva ja koha ning kirjeldad paari sõnaga ka sündust, milles klaas vigastada sai. Meie edastame info kindlustusele ning lepime kokku arveldamise tingimused. Üldjuhul klaasikahju ei mõjuta sinu kindlustusmakset järgnevaks kindlustusperioodiks.

Carglass® üldhinnakiri

 
Vaata edasi

Carglass® esindused

 
Vaata edasi