• Innovatsioon parandus- ja paigaldusteenuste osutamisel

    Et pakkuda oma klientidele alati uusimat ja kaasaegseimat parandus- ja paigaldusteenust, on Belron loonud innovatsioonikeskuse Belron Technical, kus luuakse tehnikutele uusi tehnoloogiaid, tööriistu ja õppeprogramme.

Mis me teeme


Carglass® kasutab oma töös vaid algupärase tootja (Original Equipment Manufacturer e. OEM) standarditele vastavaid klaase. Meie tehnikud on koolitatud vahetama pea kõikide sõidukite esi-, külje- ja tagaklaase. Esiklaaside vahetuse kõrval teostame ka esiklaaside parandamist, mis toetab üha enam populaarseks muutuvat rohelist ja säästlikku mõtteviisi. Et pakkuda oma klientidele alati uusimat ja kaasaegseimat parandus- ja paigaldusteenust, on Belron loonud innovatsioonikeskuse Belron Technical, kus luuakse tehnikutele uusi tehnoloogiaid, tööriistu ja õppeprogramme. Sellega saab garanteerida, et töid teostatakse igal pool ühtmoodi ning samadele standarditele vastavalt. Meie igapäevatöö kolm peamist abivahendit on.

  • Ezi -Wire ehk klaasi eemalduskomplekt – tehnik eemaldab klaasi spetsiaalse abivahendiga ilma nuga kasutamata.
  • 1-TEK ehk klaasi paigalduskomplekt – tehnik saab klaasi ette tõsta üksinda, ei vaja teise tehniku abi, lisaks on võimalik seda komplekti mobiilselt kasutada ehk minna kliendi juurde kohale.
  • Glass Medic – uudne täkkeparanduskomplekt, mida kasutavad vaid Carglass® kaubamärki esindavad ettevõtted.